HBR Holdings

Hà Nội

Giới thiệu chung

HBR, trải thảm đỏ - đón nhân tài !

Tập đoàn HBR Holdings là một hệ sinh thái giáo dục bao gồm các thương hiệu Langmaster - tiếng Anh giao tiếp; LangGo - tiếng Anh IELTS; trường doanh nhân HBR - đào tạo các khóa về Marketing, Kinh doanh, Nhân sự, cho đối tượng là quản lý và lãnh đạo chủ doanh nghiệp; Binggo Leaders - dự án tiếng Anh cho trẻ em; Ivygo - tự học tiếng Anh,...

Một trong 3 gốc rễ của văn hóa HBR Holdings đó là "Học tập, đổi mới và sáng tạo không ngừng". Điều đó giúp toàn bộ hệ thống của chúng tôi luôn được nâng chuẩn, luôn tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên, cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

501-1000

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá