HB Viet Nam Import Export and Trading

Hà Nội

Giới thiệu chung

HB Viet Nam Import Export and Trading

Công ty TNHH XNK và Thương Mại HB Việt Nam Chuyên Cựa thông phòng, cựa gỗ nhựa, cựa gỗ công nghiệp Công ty TNHH XNK và Thương Mại HB Việt Nam Chuyên Cựa thông phòng, cựa gỗ nhựa, cựa gỗ công nghiệp

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ha Dong, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá