Halato

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Tầm nhìn 

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành tổ chức hàng đầu trong việc biến các đô thị Việt Nam ngày càng tiện nghi, thông minh, hiện đại và an toàn hơn bằng sản phẩm dịch vụ chuẩn mực, nền tảng công nghệ đột phá và sức sáng tạo dồi dào.

Lĩnh vực hoạt động

Halato là một trong số rất ít các chủ đầu tư hiện nay hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư bất động sản nhà phố (riêng lẻ) khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh (Quận 1, 3, 5, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình) và hiện đang tiếp tục mở rộng. đây chính là hoạt động kinh doanh chính yếu của công ty. các lĩnh vực hoạt động chính:

★ Đầu tư Bất động sản.

★ Quản lý quỹ.

★ Công nghệ.

★ Thẩm định giá.

★ Xây dựng

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 10, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá