GV ASIA., JSC

Hà Nội

Giới thiệu chung

CÔNG TY CỔ PHẦN GV ASIA là một start up hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam . Phát triển Application và Web trong lĩnh vực thương mại điện tử là một trong những dịch vụ được chú trọng của GV Asia.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá