GPN ADVANTECH

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

GPN ADVANTECH COMPANY LIMITED là Công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm và phần cứng


 

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá