Go Group

Hà Nội

Giới thiệu chung

Go Group là startup công nghệ tập hợp của những thành viên tài năng và tâm huyết.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang tới chất lượng sống tốt hơn cho con người bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tiện lợi nhất. Chúng tôi đang xây dựng một nền tảng dữ liệu nhằm giúp người đang điều trị lâu dài về nội tiết có điều kiện mua những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thiết thực nhất để nâng cao chất lượng sống.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Thanh Xuan, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá