GLOBAL SAFE CORP

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Chúng tôi giúp thế giới của bạn trở nên đơn giản và an toàn hơn.

Được thành lập từ 2012 với các thành viên từ Vienthonga, Pier Insurance (Anh Quốc) và Chartis (Mỹ). Với kinh nghiệm sâu rộng trong các giải pháp bán lẻ cho các sản phẩm tài chính và bảo hiểm và lợi thế của các hệ thống CNTT có thể đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất của các công ty bảo hiểm, chuỗi bán lẻ cũng như các ngân hàng. Chúng tôi từng bước mở rộng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các công ty bảo hiểm, công ty tài chính và các nhà bán lẻ.

Năm 2018 Global Safe JSC đổi tên thành Global Safe Corporation, tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ VNĐ lên 50 tỷ VNĐ. Năm 2018 Global Safe Corporation trực tiếp quản lý bất động sản thay vì chỉ cung cấp giải pháp và nhân lực như thời gian đầu và cung ứn hệ thống dịch vụ cho các sản phẩm tiêu dùng.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá