Glis Games

Hà Nội

Giới thiệu chung

We develop casino games and we provide counseling on design, technologies, publishing & regulations

We develop casino games and we provide counseling on design, technologies, distribution, regulations, math modeling, etc..

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá