Giải Pháp Phần Mềm Blackwind

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm BlackWind

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ba Dinh, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá