Gearvn

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Ở GEARVN, chúng tôi tìm kiếm những người đam mê công nghệ, ý tưởng đóng góp của bạn được lắng nghe và được tôn trọng, không giới hạn công nghệ:

  • Thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì hệ thống ERP
  • Lập trình và tối ưu hóa để đảm bảo hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng tốt nhất của các ứng dụng
  • Cải tiến liên tục bằng cách nghiên cứu các lựa chọn và công nghệ mới.
  • Xây dựng các API quan trọng, hiệu suất cao cho dịch vụ nội bộ và khách hàng truy vấn dữ liệu

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá