G3 Studio

Hà Nội

Giới thiệu chung

G3 Studio

G3 Studio chuyên lập trình, phát triển app trên nền tảng Android để đem đến những sản phẩm tốt nhất, kết tinh trí tuệ và nhiệt thành của từng thành viên. Chúng tôi, tập trung xử lý hình ảnh, video và trò chơi cho trẻ em. 

Lý Do Để Gia Nhập Công Ty: 

- Trở thành core member trong công ty startup tiềm năng. 

- Chúng tôi luôn áp dụng những công cụ mới nhất, và những thiết bị mới nhất để lập trình viên có thể có điều kiện phát triển tốt nhất. 

- Cơ hội làm việc vui vẻ, năng động, đề cao sáng tạo và đóng góp của từng cá nhân.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ha Dong, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá