Flying Whales

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

We're a software consultant from Vietnam.

 We develop high quality softwares including web, mobile, IoT and AI applications.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ha Noi, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá