First Trust Solution

Hà Nội

Giới thiệu chung

First Trust Solution

First Trust Solution được thành lập bởi các đối tác gồm First Trust Holdings Pte Ltd (Công ty cung cấp dịch vụ Kế toán và Tài chính của Singapore)  cùng các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý cho các doanh nghiêp trong và ngoài nước

Nhiệm Vụ

  • Trở thành công ty hàng đầu cung cấp các phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam;
  • Liên tục mang lại giá trị thặng dư cho khách hàng;
  • Trở thành nhà cung cấp “giải pháp công nghệ” mang lại một khái niệm mới về cung cấp các sản phẩm dịch vụ phần mềm;
  • Khuyến khích và duy trì tiêu chuẩn đạo đức chuyên môn.

Our Key Skills

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Nam Tu Liem, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá