Fincorp.

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

FINCORP focus on:

  • Marketplace Platform.
  • Financial Robo Advisor
  • Algorithm-Driven Investment

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá