Fiahub

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Started as a Singapore fiat-crypto exchange, we are building a bridge to the future of money.

Fiahub started as a Singapore fiat-cryptocurrency exchange. We are building a bridge to the future of money.

Since 2018, Fiahub has been deployed with a vision to be the leading fiat-crypto exchange for Vietnam in 2 years & Southeast Asia in 5 years.

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • Lean and promising world-class team
  • Self-develop career path with clear vision
  • Competitive salary, ESOP, flexible working time

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Đường số 46, Thảo Điền, Quận 2, Thu Duc, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá