Fanmedia

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Cơ hội thắng tiến đến chực vụ cao hơn.

- Du lịch hằng năm với công ty.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Lien Chieu, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá