EveHR

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Mission is to help business leaders engage and retain their best employees

EveHR Overview
EveHR’s mission is to help business leaders engage and retain their best employees by improving the experience at work. EveHR is Vietnam’s leading Flexible Benefits and Employee Recognition platform, available on app and web.

EveHR is a part of Fram^ Group – a premium IT developer and venture builder. Fram^ is the first company in Vietnam to be listed on NASDAQ, started by the founder of Lazada VN, Chris Beselin.

Về EveHR
EveHR là nền tảng phúc lợi và khen thưởng nhân viên hàng đầu tại Việt Nam, có thể truy cập được trên cả website và di động. Bên cạnh hai tính năng chính: Phúc lợi linh hoạt và Cổng khen thưởng, EveHR còn tích hợp các tính năng mới nhằm mục tiêu hỗ trợ đội ngũ Nhân Sự nâng cao trải nghiệm của nhân viên, giảm tỷ lệ nhảy việc và tăng cường gắn kết nội bộ cho công ty.

EveHR thuộc tập đoàn Fram^ Group – một công ty phát triển phần mềm cao cấp được niêm yết trên sàn NASDAQ.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá