DOL Tech

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

  • About DOL TECH

DOL Tech ra đời với sứ mệnh giúp đỡ các công ty con khác trong DOL Group hoàn thiện phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm quản lý việc học và hỗ trợ học tập cho học viên của các đơn vị đó. Ngoài ra DOL Tech còn có sứ mệnh tạo ra 1 nền tảng công nghệ giáo dục chứa tất cả các khóa học ngắn hạn online mang lại trải nghiệm và sự hiệu quả bằng hoặc hơn các khoá học offline. 

  • Mission + Vision

Trong 5 năm đầu giúp DOL English xây xong ERP, hoàn thiện nền tảng công nghệ giúp học viên luyện tập ở nhà và xây dựng chương trình học IELTS online mang lại tiếng vang lớn. Trong 2 năm sau đó sẽ giới thiệu sản phẩm là nền tảng chứa các khoá học Tiếng Anh ở thị trường VN mang lại trải nghiệm và hiệu quả tốt hơn các khoá học offline. Tầm nhìn trong vòng 5-10 năm sẽ phủ tất cả các khoá học ở VN và quốc tế.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 10, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá