Doctor Check

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Doctor Check

Doctor Check được thành lập với mục đích duy nhất là tập trung mọi suy nghĩ và hành động để mang lại hạnh phúc cho bệnh nhân.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Binh Thanh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá