Điểm Nhấn

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Là nhà cung cấp giải pháp công nghệ thông tin chuyên nghiệp, Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn , Phát triển ứng dụng web, phần mềm, Gia công phần mềm và triển khai ứng dụng cho các ngành thương mại, dịch vụ và sản xuất. Điểm Nhấn đã trở thành đối tác tin cậy của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá