Dịch Vụ Viễn Thông MOBIFONE KHU VỰC 3

Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin - Truyền hình - Phân phối và bán lẻ - Đa dịch vụ trên địa bàn các tỉnh thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên thuộc khu vực miền Trung

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

Thanh Khe, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá