Deliveree On-Demand Logistics

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

LEARN ABOUT OUR CULTURE

LEARN ABOUT DELIVEREE

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • We are proud to be No.1 choice of the following partners for the last decade

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá