DD Solution (Day Dreamer Solution)

Hà Nội

Giới thiệu chung

DDS (day dreamer solution) là công ty công nghệ chuyên nghiên cứu và phát triển các ứng dụng (mobile, web, AI) để giải quyết các bài toán của xã hội.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ha Dong, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá