Danh Huy Soft

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

“Luôn sáng tạo những giá trị vì khách hàng, luôn kinh doanh tôn trọng con người, luôn làm chủ công nghệ, luôn nắm bắt chặt chẽ quy trình & nghiệp vụ của khách hàng, luôn tư duy  trong quản trị.”

Chúng tôi mong muốn trở thành đối tác tin cậy với tất cả các khách hàng trong nước và quốc tế, đặc biệt công ty luôn phấn đấu trở thành nhà cung cấp phần mềm & dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực True Cloud DMS & ERP.

Sứ mệnh của Danh Huy Soft là nếu bất kỳ vấn đề xã hội nào có thể dùng công nghệ để giải quyết thì đó là nơi chúng tôi bắt đầu.

Mục tiêu của công ty là thực thi các giải pháp công nghệ theo nhu cầu thị trường.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá