D&L

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (D&L), được thành lập tháng 12/2009. 

Với định hướng chính là cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp CNTT trong lĩnh vực thư viện, tích hợp hệ thống CNTT và hạ tầng CNTT… Các giải pháp và sản phẩm của D&L đã được thiết kế và phát triển dựa trên nền tảng các công nghệ mới, hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu quản lý đa dạng và có qui mô triển khai phù hợp các mô hình đối tượng khai thác sử dụng hệ thống.

 Bên cạnh đó D&L cũng xây dựng và phát triển giải pháp nhà thông minh PAM HOME và giải pháp theo dõi ô nhiễm không khí PAM Air để hỗ trợ người dân và xã hội nâng cao nhận thức về môi trường, CLKK và ONKK, để từ đó từng bước thay đổi hành vi góp phần cải thiện CLKK, cải thiện môi trường và bảo vệ sức khỏe.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Dong Da, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá