Damda,. ltd.com

Hà Nội

Giới thiệu chung

DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU EASY PEASY” chứa đựng những mong muốn của “supply” , “seller” và "costomer"! (Thiết lập trang web điện tử,Hệ thống bán hàng tương tự kênh bàn hàng của tập đoàn Alibaba)

Damda là thị trường mở kiểu dịch vụ D2C (= B2b2C) giúp bán hàng và tiếp thị toàn cầu dễ dàng bằng cách kết nối trực tiếp "supply" và "people" của mỗi quốc gia và là nền tảng mua hàng trực tuyến toàn cầu dựa trên SNS.
 

Trên thị trường phân phối hiện nay, cả thị trường ngoại tuyến và trực tuyến DAMDA hướng tới một hệ sinh thái cộng sinh, hợp tác gắn kết giữa (supply - seller- costomer)
 

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Cau Giay, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá