Cty TNHH TM và DV Tin Học Phần Mềm Vàng

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công Ty TNHH TM và DV Tin Học Phần Mềm Vàng chuyên cung cấp các giải pháp tin học trọn gói (tư vấn, qui trình, phần mềm, thiết bị, bảo trì, nâng cấp…) riêng cho ngành kinh doanh vàng bạc đá quý, ngành nghề vốn có nhiều đặc thù riêng. Phần Mềm Vàng tự hào cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 3000 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 10, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá