Cty CP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CT- IN

Hà Nội

Giới thiệu chung

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

CTIN định hướng phát triển thành Công ty công nghệ chuyên nghiệp trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, không ngừng đổi mới sáng tạo để kiến tạo ra hệ sinh thái ứng dụng dựa trên nền tảng số phục vụ Chính phủ, Doanh nghiệp & Người dân.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

301-500

Địa chỉ

Hai Ba Trung, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá