Cty CP Tin học - Bản Đồ Việt Nam (Vietbando)

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Vietnam Informatic And Mapping Corporation (aka Vietbando) was established in 2007. Vietbando provides a comprehensive solution of GIS Technology - Geographic Information System. Vietbando owns and is permitted by the government to provide Vietnam map data.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá