Công ty trách nhiệm hữu hạn Extreme Việt Nam

Hà Nội

Giới thiệu chung

Extreme Việt Nam (tiền thân: Altplus Việt Nam) là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, được thành lập vào năm 2013. Khi đó, công ty tập trung chủ yếu vào việc phát triển game cho công ty mẹ. Từ năm 2016, công ty mở rộng thêm dịch vụ phát triển phần mềm cho thị trường Nhật Bản dưới dạng hợp đồng ủy thác và hợp đồng labo. 

Kể từ năm 2019, tổ chức của công ty có sự thay đổi, đó là được đặt dưới sự quản lý của tập đoàn Extreme, mà trực tiếp là công ty mẹ "ex-labo", với ngành nghề chủ yếu là phát triển phần mềm trong lĩnh vực Mobile, Web, Game cho thị trường Nhật Bản, đồng thời cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng liên có liên quan.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

151-300

Địa chỉ

Nam Tu Liem, Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá