Công ty TNHH Zadavi

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

CHUYÊN SẢN XUẤT VỀ MẶT HÀNG GIÀY DA

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Tan Binh, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá