Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư & Phát Triển Tâm Việt

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Tâm Việt hoạt động trong lĩnh vực CNTT chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về phần mềm, thiết bị tin học, tư vấn, quản lý dự án CNTT, …

Rất nhiều khách hàng của công ty là các cơ quản quản lý nhà nước.

Thị trường rộng lớn và trải dài trên mọi miền của đất nước.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội để nâng cao năng lực bản thân, đãi ngộ xứng đáng, trọng dụng nhân tài   

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ha Noi

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá