Công ty TNHH Trường Kiều

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Trường Kiều -

Hướng đến sự chuyển đổi số của nền công nghiệp 4.0, chúng tôi thành lập ra một kênh bán hàng mới , góp phần xây dựng vào sự phát triển kinh tế và thuận tiện cho người tiêu dùng trong tương lai

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá