CÔNG TY TNHH IFRS

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

IFRS Co Ltd was established in 2013, is a subsidiary of GAAP Accounting International Pte Ltd from Singapore.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

District 3, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá