Công Ty TNHH Farlis Việt Nam

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công Ty TNHH Farlis Việt Nam

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá