Công ty TNHH Đầu tư Central Capital

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Central Capital là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực: Đầu tư, Quản lý tài chính, Phát triển bất động sản, Khu du lịch nghỉ dưỡng.

Central Capital sẽ trở thành đối tác tin cậy & là cầu nối giữa các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tìm kiếm và tạo cơ hội đầu tư tại thị trường tài chính của Việt Nam, hành xử chuyên nghiệp, trách nhiệm, đạo đức và minh bạch, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho nhà đầu tư.

Thông tin chung

Quy mô công ty

301-500

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá