Công ty CP Tin học Smartway

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Tin học Smartway

Sản phầm Smartway là nền tảng vận tải hàng hóa, con người được  xây dựng trên công nghệ tối ưu hóa hiện đại, ứng dụng AI. Cụ thể như hệ thống vận chuyển và sắp hàng thông minh trong kho, cảng; hệ thống vận tải hàng hóa tối ưu về lộ trình; sàn giao dịch và ứng dụng về vận tải hàng hóa cho chủ hàng và đơn vị vận tải tuyển dụng Lập trình viên Web.

Thông tin chung

Quy mô công ty

Địa chỉ

63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá