Công Ty Cổ Phần TOT Corporation

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công Ty Cổ Phần TOT Corporation được thành lập theo GPKD số 031_4483_566
Cấp ngày 28/06/2017 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Là Công Ty Công Nghệ chuyên nghiên cứu về giải pháp điều hành vận tải và các dịch vụ công nghệ thông tin.

 

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 1, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá