Công ty Cổ Phần Tin Học Giải Pháp Tích Hợp Mở

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

 

Công ty Cổ Phần Tin Học Giải Pháp Tích Hợp Mở là Công ty Phần mềm Việt Nam chuyên phát triển giải pháp và sản phẩm dựa trên công nghệ Java, kiến trúc công nghệ mở đa nền (hỗ trợ nhiều hệ điều hành) và hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture).

 

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá