CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty chúng tôi hoạt động lĩnh vực truyền thông

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • Môi trường năng động
Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hà Nội

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá