CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty chuyên cung cấp giải pháp và triển khai hạ tầng mạng và các ứng dụng, đầu tư khai thác các hệ thống thiết bị công nghệ và dự án

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ba Dinh, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá