Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT

51 - 150 • Hà Nội

Hiện công ty này chưa có công việc nào khả dụng

Tổng quan

Được thành lập vào ngày 13/01/1995, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT Vietnam Corporation) đã xây dựng bề dày uy tín hơn 27 năm thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực CNTT và Truyền thông cho khách hàng tại Việt Nam và quốc tế.

Với tầm nhìn: Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến.”

Vời Sứ mệnh:

Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam.

HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam." 

Trên cơ sở đó, chúng tôi xác định giá trị cốt lõi của bản thân mình bao gồm: 

- Chính trực - Cam kết

- Tận tụy với khách hàng

- Tinh thần đồng đội

- Tận tụy

- Nhân Bản- Hài Hòa

  • Địa chỉ

  • Ha Noi, Hà Nội

Copyright©2019 - 2022. Toàn bộ bản quyền thuộc ITNAVI