CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO YOOT

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Đào Tạo YOOT được thành lập vào 08/2019 bởi những Doanh nhân đã thành công trong lãnh vực công nghệ và đào tạo, có cùng chung lý tưởng và nhiệt huyết muốn nâng cao năng lực của sinh viên, nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng của Doanh nghiệp tại Việt Nam trong thời đại hội nhập và công nghiệp hóa đất nước.
Chúng tôi dành trọn tâm sức phát triển nền tảng công nghệ YOOT, giúp sinh viên: 
- Chọn ngành học đúng
- Rèn luyện kỹ năng mềm
- Rèn luyện phẩm chất
- Kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng
Sứ mệnh của YOOT là quy tụ những khóa đào tạo kỹ năng chất lượng, kiến tạo môi trường lôi cuốn để sinh viên nâng cao năng lực bản thân và kết nối hiệu quả sinh viên với nhà tuyển dụng.
Tại YOOT - chúng tôi trao cơ hội để bạn được “dẫn đầu”, sống và làm việc một cách “trọn vẹn” với đam mê nghề nghiệp của mình.
 

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

District 4, Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá