CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TK 25

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

25inc is a startup company that developed some solutions to end-users such as gannha.com. It was found from 2016, and incubated in SHTP IC.

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Ho Chi Minh

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá