Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Retex

Đà Nẵng

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hai Chau, Da Nang

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá