Công ty Cổ phần Công nghệ E-SPOT

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ E-Spot

E-Spot tạo nên một mạng lưới trạm sạc pin rộng khắp cho bạn yên tâm ở bất cứ đâu cũng không lo về pin điện thoại

Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hoan Kiem, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá