CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VPS

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Securities-VPBS) được chính thức cấp giấy phép thành lập theo Quyết định số 30/QĐ-UBCKNN ngày 20/12/2006 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sự ra đời của Công ty chứng khoán VPBank nằm trong phương châm đa dạng hoá hoạt động của Ngân hàng, đồng thời là một dấu mốc quan trọng, một tầm nhìn chiến lược của Ngân hàng mẹ, phù hợp với tiêu chí tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 21. Ngày 25/12/2006, VPBS chính thức đi vào hoạt động với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến thời điểm hiện tại, VPBS đã nâng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng. Công ty chứng khoán VPBank được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với bộ máy tinh gọn. Bên cạnh việc tự doanh chứng khoán bằng vốn của Công ty.

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Hai Ba Trung, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá