Công ty Cổ phần China Steel & Nippon Steel Việt Nam

Hồ Chí Minh

Giới thiệu chung

 

 

Những lý do nên gia nhập với chúng tôi

  • Nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp
Thông tin chung

Quy mô công ty

1-50

Địa chỉ

Hồ Chí Minh

Loại hình

Outsourcing

Bảng thành tích

Điểm đánh giá