CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP (ABIC)

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp được thành lập năm 2007 với cổ đông đề xướng sáng lập là Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sau gần 13 năm hình thành và phát triển, với quy mô doanh thu hơn 1000 tỷ đồng, ABIC hiện có 10 Chi nhánh và 44 phòng Kinh doanh Khu vực trên các tỉnh thành của cả nước. 

Hình ảnh

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá