Công ty Cổ phần 19

Hà Nội

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần 19 được thành lập tháng 7 năm 2016 với sứ mệnh tạo ra những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất của người Việt phục vụ người Việt. Trong quá trình phát triển của mình công ty luôn tự nhắc nhở về các giá trị có thể tạo ra cho xã hội.

Công ty hoạt động chủ yếu trong 3 lĩnh vực: Sản xuất phát triển phần mềm, sản xuất dịch vụ giá trị gia tăng trên nền viễn thông di động và các giải pháp tài chính.

Thông tin chung

Quy mô công ty

51-150

Địa chỉ

Hai Ba Trung, Ha Noi

Loại hình

Product

Bảng thành tích

Điểm đánh giá